Polna

56 tekstów – auto­rem jest Pol­na.

Pieniądze i zaz­drość ,wciąż te sa­me żądze
Wszys­cy dużo o tym mówią a każdy chce miłości 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 marca 2018, 11:04

Odrodzenie

Wiosen­ny , ciepły dzień i to wrażenie, że każdy kwiat rośnie właśnie dla nas.
Zna­lazło się miej­sce gdzie świeci słońce na pew­no,tu każda dob­a przeżyta ra­zem to mały cud.Odeszło to co złe ,te­raz w życiu mam lek­ko,dookoła piękno ,dużo jeszcze prze­de mną. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 marca 2018, 20:01

Listopadowy wieczór

To zdarzyło się lis­to­pado­wym wie­czo­rem,gdy drze­wa gu­biły liście.
Dob­rze pa­miętam,kil­ka gwiazd na zachmurzo­nym niebie,
Czuć było chłód ta­ki jak od ciebie często czuć i tyl­ko kil­ka twoich słów dają mi siłę ,żeby da­lej żyć.
Znalazłem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 26 marca 2018, 21:13

Serce krwawi

Tracę pod sto­pami grunt
Gdzieś nad na­mi Bóg czu­wa
Chciałbym Nie an­gażować w nic emoc­ji to chy­ba syn­drom Nie dojrzałości
Właści­wie to uczu­cia mnie zgu­biły
Każdy mój krok zaw­sze jest niepew­ny i może [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 4 lutego 2018, 18:58

Pogoda

Siedzę w zi­mowym og­rodzie
Myśla­mi jes­tem w wiosen­nym słońcu
Drze­wa bez liści ,te­raz wi­dać ich śpiące duszę
Tra­wa ok­ry­ta zim­nem kwiaty daw­no po­więdłe
Sza­rość i smu­tek, mnie to przytłacza
Zbiera się na deszcz
Chmur nikt daw­no niep­rze­gania
Ta po­goda to gra­nica, której sam diabeł nie przekracza. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 1 lutego 2018, 11:28

Córka

W do­mu nie była od lat
Oj­ca zmęczo­ne dłonie ,wciąż piszą lis­ty do niej
Mat­ka wsta­je parzy kawę i ogląda sta­re zdjęcia ,tyl­ko łzy płyną po jej po­liczkach
Ich córka odeszła w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 18 stycznia 2018, 21:27

Nie czuję się sobą

Ku­bek zim­nej herbaty
Deszczu krop­le
Przeszy­wa mnie chłód
Mam natłok myśli
Chciałabym pi­sać jak daw­niej
Czuć to co kiedyś
Nieść światu uśmiech
To już nie ja ,często czuję,że mnie nie ma 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 11 stycznia 2018, 19:03

To wszystko dzięki tobie

Pa­miętam to dob­rze
Bo­lało mnie wszys­tko
Była zi­ma
Pa­dały deszcze ,lek­ko przy­marźnięta  ziemia
W ser­cu tru­ciz­na
Był styczeń przyszła burza
Nie czułem się sobą wca­le
Nie pot­ra­fię żyć z ko­bieta­mi
Wszys­tko co miałem każdej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 10 stycznia 2018, 18:30

Lek przeciwbólowy

Pat­rze przez ok­no
Przechod­nie mokną
Siadam do kar­tki
Ciem­ność przysłania wszystko
Ból zbi­ja każde piękno
Następna godzi­na mi­ja
Nie czu­je się wca­le sobą
Nie mam pot­rze­by do życia
Nie pot­ra­fię juz nic zdziałać [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 8 stycznia 2018, 22:29

Czuję, że Cię tracę

Minęło ty­le lat
Nie pat­rzysz juz tak na mnie
Jes­teś zim­na
Próbu­je cie zna­leźć
Te oczy tak tępe
Miałobyć inaczej
Gwiaz­dy bledną - jes­teś ze mną
Ale czy dla mnie ?
Gu­bię twój krok ,chciałem iść [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 6 stycznia 2018, 15:56
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Polna

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

9 września 2018, 18:54Polna sko­men­to­wał tek­st nie(do)rzeczny

22 maja 2018, 04:46Polna sko­men­to­wał tek­st Wysłałeś mnie Boże Na [...]

31 marca 2018, 13:26Polna sko­men­to­wał tek­st Mgła

29 marca 2018, 20:46Polna sko­men­to­wał tek­st Ciernie Pog­matwa­nia

28 marca 2018, 21:12Moon G sko­men­to­wał tek­st Pieniądze i zaz­drość ,wciąż [...]

28 marca 2018, 18:43Polna sko­men­to­wał tek­st Szkoła Życia

28 marca 2018, 18:41Polna sko­men­to­wał tek­st Pieniądze i zaz­drość ,wciąż [...]

28 marca 2018, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pieniądze i zaz­drość ,wciąż [...]

28 marca 2018, 11:04Polna do­dał no­wy tek­st Pieniądze i zaz­drość ,wciąż [...]

28 marca 2018, 10:35Polna sko­men­to­wał tek­st Lubię być smut­ny, po [...]