Polna

51 tekstów – auto­rem jest Pol­na.

Córka

W do­mu nie była od lat
Oj­ca zmęczo­ne dłonie ,wciąż piszą lis­ty do niej
Mat­ka wsta­je parzy kawę i ogląda sta­re zdjęcia ,tyl­ko łzy płyną po jej po­liczkach
Ich córka odeszła w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 stycznia 2018, 21:27

Nie czuję się sobą

Ku­bek zim­nej herbaty
Deszczu krop­le
Przeszy­wa mnie chłód
Mam natłok myśli
Chciałabym pi­sać jak daw­niej
Czuć to co kiedyś
Nieść światu uśmiech
To już nie ja ,często czuję,że mnie nie ma 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 11 stycznia 2018, 19:03

To wszystko dzięki tobie

Pa­miętam to dob­rze
Bo­lało mnie wszys­tko
Była zi­ma
Pa­dały deszcze ,lek­ko przy­marźnięta  ziemia
W ser­cu tru­ciz­na
Był styczeń przyszła burza
Nie czułem się sobą wca­le
Nie pot­ra­fię żyć z ko­bieta­mi
Wszys­tko co miałem każdej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 10 stycznia 2018, 18:30

Lek przeciwbólowy

Pat­rze przez ok­no
Przechod­nie mokną
Siadam do kar­tki
Ciem­ność przysłania wszystko
Ból zbi­ja każde piękno
Następna godzi­na mi­ja
Nie czu­je się wca­le sobą
Nie mam pot­rze­by do życia
Nie pot­ra­fię juz nic zdziałać [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 8 stycznia 2018, 22:29

Czuję, że Cię tracę

Minęło ty­le lat
Nie pat­rzysz juz tak na mnie
Jes­teś zim­na
Próbu­je cie zna­leźć
Te oczy tak tępe
Miałobyć inaczej
Gwiaz­dy bledną - jes­teś ze mną
Ale czy dla mnie ?
Gu­bię twój krok ,chciałem iść [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 6 stycznia 2018, 15:56

O tobie

Obudzmy się obok siebie ra­no,
Spójrzmy w nasze pla­ny abyśmy nig­dy nie stra­ci­li wiary w siebie,
Nie ważne czy noc ciem­na ,czy pus­ty­nia sucha jak mo­je ser­ce bez ciebie. Ja zaw­sze będę przy to­bie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 12 grudnia 2017, 22:43

Zawsze będę przy tobie

Możesz prze­cież przyjść do mnie i po­roz­ma­wiać
Przy­tulic się ,nie od­rzu­ce cię
Obiecałem ci prze­cież ,że będę za ciebie od­po­wie­dzial­ny
Ale te­raz skończ nas skańczać
Usiądź i od­pocznij możesz też płakać
By­le byś spo­koj­nie spała
Bo gdy­byś zasnęła niena­widząc mnie nie wy­baczyłbym so­bie ,bo prze­cież tak mnie kochałaś 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 16 listopada 2017, 21:28

Za­nim odejdę stąd , chcę zo­baczyć jeszcze szczęście w oczach matki. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 listopada 2017, 11:39

Nie chcę już pamiętać

Nie chcę już tęsknić
Byłeś ,za­kochałeś się i od­szedłeś
Już na­wet nie py­tam gdzie jes­teś
Mój dzień to tyl­ko set­ka ry­tuałów
Z tobą było inaczej 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 12 listopada 2017, 19:13

Mi­ja dzień I się zmienia po­goda
Mi­jają la­ta I zmieniła ci się twarz,
Tyl­ko mo­ja miłość do ciebie wciąż bez zmian. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 września 2017, 23:20
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Polna

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

przedwczoraj, 11:44Polna sko­men­to­wał tek­st niektórzy do­gadzają so­bie [...]

przedwczoraj, 11:43Polna sko­men­to­wał tek­st Są ta­cy od­ważni, [...]

19 stycznia 2018, 14:09Polna sko­men­to­wał tek­st Córka

19 stycznia 2018, 10:30yestem sko­men­to­wał tek­st Córka

18 stycznia 2018, 21:27Polna do­dał no­wy tek­st Córka

18 stycznia 2018, 17:50Polna sko­men­to­wał tek­st W dzi­siej­szych cza­sach wszys­cy [...]

18 stycznia 2018, 17:49Polna sko­men­to­wał tek­st Wyleczyli mnie ze snów Co [...]

17 stycznia 2018, 22:12Polna sko­men­to­wał tek­st Powtórka...  

17 stycznia 2018, 22:12Polna sko­men­to­wał tek­st Związki, które nie kończą [...]

17 stycznia 2018, 20:48Polna sko­men­to­wał tek­st M2 z piecem kaf­lo­wym